Landbruk Nord

Fagstoff bygg

Løsdrift på små og mellomstore kubruk

Av Svein   Om 8 år gjelder krav om løsdrift i alle fjøs for storfe i konvensjonelt landbruk. Fra byggestart til ferdigstilling har du normalt 3 år. Fra ide til byggestart går det fort er par år. Vi

LES MER »

Ombygging fra ku til sau

Norsk landbruksrådgivning Sogn og Fjordane har utarbeidet et hefte med ideer til ombygging av båsfjøs for ku til sauefjøs. Vi kommer tilbake med artikler om nybygg for sau. Les mer:

LES MER »

Reportasje fra Troms i BUSKAP nr 5-2015

I siste nummer av fagbladet BUSKAP finner vi en flott reportasje fra en gård i Balsfjord i Troms. Landbruk Nord v/planlegger Svein Johnsen har vært involvert i prosjektet med modernisering av kufjøset på gården.

LES MER »

Ny bygningsplanlegger ansatt i Landbruk Nord

Ketil Edvardsen er ansatt som bygningsplanlegger i Landbruk Nord. Han kommer fra stillingen som produktsjef storfe/melk i A-K maskiner AS. Ketil er 34 år og har en masterutdanning innen husdyrvitenskap fra UMB på Ås.

LES MER »

Nyansatt Planavdelingen

Landbruk Nord planavdelingen har ansatt ny bygningsplanlegger, Hallgeir Gravelsæter. Han er utdannet agronom og har bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon. Kommer rett fra jobb som bygningsplanleggar i Rogaland i 3 år, med hovudfokus

LES MER »

Vellykket åpning av nytt fjøs i Storfjord

Landbruk Nord takker for tegne- og byggelederoppdrag i forbindelse med bygging av ny fjøs hos Jonny Pedersen i Storfjord. Den nye driftsbygningen ble høytidelig åpnet onsdag 17. september. Vi gratulerer og ønsker både 2- og 4-beinte lykke

LES MER »