Landbruk Nord

Fagstoff bygg

Skal du bygge nytt fjøs?

Det blir infomøte Tirsdag 1. juni kl 20.00 i kommunestyresalen på Storslett over temaet: Prosessen og planlegging rundt bygging av landbruksbygg.

LES MER »

KuBygg-seminar 12.-13.januar i Stjørdal

Hvordan skal det optimale løsdriftsfjøs for melkeproduksjon bygges? KUBYGG-prosjektet har jobbet i fire år for å finne svar på dette. Nå skal resultatene fra prosjektet presenteres på seminar på Rica Hotell i Strjørdal 12.

LES MER »

Fagdag om Landbruksbygg

Torsdag 25.juni kl 10.00 til 15.00 er det fagdag om Landbruksbygg i Balsfjord Rådhus. Mulighetene er mange for de som ønsker å utvikle gården sin i dag. Denne dagen skal gi deg som gårdbruker en

LES MER »

Seminar om økologisk fjøs

Prosjektet «Økofjøs» i regi av forsøksringen Økogudbrand arrangerer seminar om økologisk fjøs 6. juni 2008 på Blæstad. Innleder er Eric Meili fra Sveits, en engasjert byggeplanlegger med stor erfaring innen planlegging av kostnadseffektive bygg

LES MER »

Nytt pilotprosjekt Økofjøs

Et nasjonalt pilotprosjekt populært kalt «Økofjøs» har som mål å finne rimelige tekniske fjøsløsninger for økologisk melkeproduksjon. For 2008 etterlyser prosjektet 10 prøvebruk over hele landet som har planer om nybygg, ombygging eller tilpasning til

LES MER »

Kaldfjøs for fremtida

Behov for oppgradering av driftsbygning? Gjennom eksperimenter i Frankrike og på Hardangervidda utvikles det klimatilpasning av løsdriftfjøs. Erfaringene er viktige for framtidas bygningsmasse, som trenger en oppgradering også i Norge.

LES MER »