Category: Fagstoff

Fagdag – Grovfôr

Fagdager – Grovfôr Fagdagene som tidligere var annonsert i mars, blir arrangert i november. Tema: Grovfôrkvalitet, høsteutstyr og økonomi. Åshild Randby er forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU, og ledet i 2005-2009 et...

Skal du spre kalk nå i høst?

Landbruk Nord har kalk-vogn som vi leier ut. Vogna står nå i Reisadalen. Det koster kr 58,- pr tonn spredd kalk for medlemmer, kr 72,- pr tonn for ikke-medlemmer å leie vogna. Ta kontakt med...

Nyttige verktøy samlet på nettet

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for landbruket på ei nettside. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) er blant det du finner av nyttige hjelpemidler for vekstsesongen. Bioforsk har ansvar...

Utprøving av ensileringsmidler 2009

I regi av Landbruk Nord ble det i 2008 og 2009 gjort forsøk med ulike ensileringsmiddel til rundballer. Det ble laget rundballer med 4 ulike ensileringsmiddel og rundballer uten tilsetning. Midlene som ble brukt...

Fokus: jordkultur, næringsforsyning og økologisk melk

Det er nye rammebetingelser for økologisk melkeproduksjon – og jordressursen er den viktigste vi har i landbruksproduksjon. Landbruk Nord og Økologisk Ideforum Troms arrangerer seminar med disse viktige temaene torsdag, 10. og fredag, 11. april 2008 på...

Nytt plantevernleksikon på nett

Bioforsk har laget et nytt, nettbasert leksikon med tema plantevern. Leksikonet er nylig lansert, og gratis for alle og enhver, det eneste du trenger er en datamaskin og nettilgang. Pr i dag finner du...