Category: Forsiden

Prognosehøstinger

Vi har fått resultater fra prognosehøstinger i Malangen, på Markenes i Balsfjord og fra Storslett. Dato Sted Ts % kg  ts/daa FEm/kg ts FEm/daa AAT g/kg ts PBV g/kg ts 11.6. Malangen  1,002 90 43...

Beite til melkekyr i løsdrift

Beitekravet for melkekyr skapte mye debatt da det ble innført. NIBIO på Tjøtta  har gjennom en spørreundersøkelse blant bønder, faglag og rådgivere i Nord-Norge avdekket hva som er viktig for å lykkes med beiting tilknyttet løsdriftsfjøs. Rapporten...

Info til avløsere

Vi har nå lagt ut oversikt over timeliste-kaféer for 2. halvår 2016, på siden «for avløsere». Avløserne våre får passord til siden ved å henvende seg til Landbruk Nord.

Utbetaling av avløsertilskuddet i juni!

Avløsertilskuddet blir utbetalt 1.juni i år og kommer direkte til deg. Tidligere har mange valgt å la utbetalingen gå direkte  til Landbruk Nord. Dette har vært med å styrke vår likviditet og økonomi. På...

Informasjon om beredskapsavløsing ved sykdom

Landbruk Nord administrerer beredskapsordningen (tidligere landbruksvikarordningen). ALLE foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon og har minst ½ G i næringsinntekt har rett til å bruke beredskapsavløseren i en akutt...

Har du beredskapsplan på din gård?

Har du beredskapsplan på din gård? Hensikten med en beredskapsplan er at man skal kunne handle korrekt dersom en uønsket situasjon skulle oppstå. Det kan være ved f. eks brann, ulykke eller sykdom. Det...