Category: Forsiden

Jordbruksoppgjøret 2015

Våre hovedorganisasjoner Norske Landbrukstenester (NLT) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har «oppsummert» resultatene av sine respektive fagfelt innen oppgjøret 2015.

Arbeidslister til Landbruksmessa 2015

Hei. Arbeidslister for dugnadsarbeid til Landbruksmessa 2015 er nå sendt ut. Vi ber om tilbakemeldinger så fort som mulig hvis du er forhindret fra å jobbe på den vakta du er satt opp på....

Fylkesnytt fra Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stort potensiale for økt melkeproduksjon i fylket.

Statens tilbud til landbruket

I statens sitt tilbud har de ikke tilbudt friske midler til velferdsordningene, men det blir foreslått at satsene blir videreført som i dag. I tillegg legg tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads- og...

Jordbruket har levert sitt krav

Begge våre hovedorganisasjoner Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norske Landbrukstenester (NLT) er en del av kravet som er lagt fram av Jordbrukets forhandlingsutvalg.