Category: Forsiden

Markdag potet, Skibotn

Landbruk Nord arrangerer markdag i potet torsdag 25. august kl. 11.00 – 14 hos Svein Eriksen, SkibotnSted: Abaja i Skibotn (like ved Statoil stasjonen)

Jordprøver i høst

Jordprøvesesongen er nå i gang, og vi tar snart kontakt med gårdbrukere som står for tur til å fornye prøvene sine.

Grasblanding til hestebeite

Vi har fakset denne frøblandingen fra FK`s internettside. Her hos oss kan nok de to timoteisortene ha visse problemer med å overleve vinteren i ei langvarig eng, men blandingen er absolutt verd å prøve...

Ugras i åker og eng

Ugraskampen blir vi aldri kvitt, og vi gir her en liten oppdatering på de mest vanlige plantevernmidlene som er i handelen og brukt i dag. Her har vi bare tatt med åker og eng.

Bjørn i Grønåsen?

At bjørn streifer rundt i skogene her i Troms er ikke noe nytt. Men at bamsen nå er observert i Grønåsen i Balsfjord er ikke dagligdags kost. 

Prognosehøsting Storslett

Resultatet fra prognose- høstinga på Storslett (Saga) i uke 26 er klar. Denne viser at FE-m-konsentrasjonen i graset har gått ned til 0,877 fra uke 25.

Fremdeles plass på Geitdagene 2011!

Det er fremdeles plass på Geitdagene 2011 i Tromsø! Påmeldingsfristen gikk ut 1. juli, men Hanne Storteig, Kompetansesenter Geit, sier at det er fremdeles muligheter for å melde seg på.