Category: Forsiden

Lamminga i full gang

Landbruk Nord var som snarest på fjøsbesøk hos Svanhild Sandnes ved Josefvatn her om dagen. Lamminga var akkurat i startfasen, og den unge sauebonden hadde ennå ikke så mange smårollinger å holde styr på....

Invitasjon til beitekurs

Nortura og Landbruk Nord i samarbeid med Troms Landbruksfaglige senter inviterer på kurs i bruk/stell av innmarksbeite til storfe og sau.Kurset er spesielt faglig rettet mot kjøtt produksjon på beite. Det kan og være...

Næringskonferanse om landbruket i Nord-Troms 19. Mars 2010

Bakgrunnen for konferansen er en kraftig nedgang i antall bruk i Nord-Troms. Næringsforum står bak initiativet, og konferansen arrangeres på Kultursenteret i Olderdalen fredag 19. mars, der bl.a. fylkesmann Svein Ludvigsen vil innlede. PÅMELDINGSFRISTEN...