Category: Forsiden

Utvikling og kvalitet i årets grasavling

Landbruknord har i år registrert utvikling og kvalitet av gras på tre plasser i fylket. Det er på Bardujord, på Rundhaug og på Malangshalvøya. Resultatet så langt viser et stort fall i energi på...

Planlegg neste års gjødsling nøye

Prisen på kunstgjødsel er doblet i forhold til samme tid i fjor. Dette, sammen med miljøhensyn gjør det mer aktuelt en noen gang å planlegge neste års gjødsling nøye og i god tid.

Landets første Potetskole avsluttet

Etter 2 semestre med samlingsbasert studium, fagretning potetdyrking, er nå 16 studenter uteksaminert i faget. Landbruk Nord gratulerer! Potetskolen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Landbruk Nord, Høgskolen i Trøndelag og Landbruksfaglig Senter...

Slåtta i gang

Noe seinere enn i fjor er slåtta i gang i sørfylket. Utviklinga på graset er noe ujevn og avhengig av jordtypen, men flere steder i sørfylket er timoteien passert begynnede skyting.

Norsk Landbruksrådgiving med nye nettsider

Norsk Landbruksrådgiving (gamle LFR) sin nye hjemmeside er nå på nett! Under www.lr.no finner du mye informasjon, både fagartikler og annet, samt nettside til noen lokale «Forsøksringer».

Flyttet til nye kontorlokaler.

Hovedkontoret i Landbruk Nord har nå flyttet inn i «nye» lokaler, i samme bygg som før, der hvor NAV Balsfjord (Trygdekontoret) holdt til tidligere. NAV Balsfjord er flyttet til første etage, der hvor Posten...

Månedens potetsort fra Troms

Som kjent er det potetens år i år, og Norsk Genressurssenter presenterer hver måned en «ny» sort, månedens sort. I juli er det landsorten ’Rød Kvæfjord’ som får hedersomtale.