Category: Forsiden

Seminar om økologisk fjøs

Prosjektet «Økofjøs» i regi av forsøksringen Økogudbrand arrangerer seminar om økologisk fjøs 6. juni 2008 på Blæstad. Innleder er Eric Meili fra Sveits, en engasjert byggeplanlegger med stor erfaring innen planlegging av kostnadseffektive bygg...

Bruk frisk settepotet!

Potetsetting nærmer seg – dette bildet er tatt under Landbruk Nord sin våronn i 2007. Frisk settepotet er selvsagt for profesjonelle dyrkere. Men også kjøkkenhageeiere og hobbydyrkere bør være bevisst på hva slags settepotetmateriale som...

Vårens jordarbeiding – ta vare på jorda!

Jorda er under press  …bokstavelig talt. Jorda er den viktigste ressursen vi har for matproduksjon – og vi bør stelle godt med den! Ta hensyn til dette når du snart skal starte våronna! Dette...

Landbrukets Forsøksringer skifter navn

Landbrukets Forsøksringer (LFR), som er en av paraplyorganisasjonene til Landbruk Nord, skifter nå navn. Det nye navnet er Norsk Landbruksrådgiving. Navneskiftet ble vedtatt på siste årsmøte i LFR.

Grovfôr er dyrere enn du tror…

NILF (Norsk institutt for landbrukøkonomisk forskning) har gjort en undersøkelse for å anslå hva grovfôret koster når samtlige kostnader er tatt med – og hva det koster å produsere en liter melk når bondens...

Interesse for økologisk melkeproduksjon

24 gårdbrukere og andre interesserte møtte på seminar om jordkultur, alternative næringskilder og økologisk melkeproduksjon torsdag, 10. og fredag 11.april på Vollan, Nordkjosbotn. Det var Økologisk Ideforum Troms og Landbruk Nord som arrangerte kurset.

Landbruk: 2008

Markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, stabil melkeproduksjon og nedgang i produksjon av sau/lam, storfekjøtt og svin. Dette er situasjonen i Landbruket i Norge i dag. Statens Landbruksforvaltning har gitt ut den årlige situasjonsrapporten...