Landbruk Nord

Forsiden

Landbruk: 2008

Markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, stabil melkeproduksjon og nedgang i produksjon av sau/lam, storfekjøtt og svin. Dette er situasjonen i Landbruket i Norge i dag. Statens Landbruksforvaltning har gitt ut den årlige situasjonsrapporten

LES MER »

SMIL :-)

SMIL står får «Spesielle miljøtiltak i landbruket». Under denne ordningen kan du søke om midler til rydding av gammel kulturmark, miljøtiltak på og rundt gården, organisert beitebruk, istandsetting av gamle naust, fjøs og andre

LES MER »

Fornøyde bønder på Økonomikurs

Onsdag, 30. januar møtte 20 storfebønder og 3 ansatte fra Landbruk Nord opp til økonomikurs, med ringleder Bart van Gool fra Forsøksringen Hordaland som kurslærer. Etter en gjennomgang av produksjonsøkonomi i melke- og kjøttproduksjon

LES MER »

Nysgjerrig på økologisk landbruk?

Lurer du på om forholdene på din gård ligger til rette for omlegging til økologisk landbruk? Eller har du lagt om, men trenger mer hjelp? Landbruk Nord har veiledningstilbudene innen økologisk landbruk!

LES MER »