Landbruk Nord

informasjon

Ungskogpleiesesongen i gang

Landbruk Nord er i gang med ungskogpleiesesongen og resultatet ser bra ut. Vi rydder vekk lauvtrær og sørger for at den plantede skogen står med passelig avstand.

LES MER »