Landbruk Nord

Dansk forskning på reduksjon av metanutslipp fra kyr

Metangass er blant de mest virksomme «klimagassene» og utslippet av metan fra verdens husdyr trekkes ofte fram som en stor utfordring.  Forskning ved universitet i Århus i Danmark viser at tilsetning av nitrat i fôret gir vesentlig reduksjon av metanutslipp fra kyr.

Mer om den danske forskningen kan du lese her: