Landbruk Nord

Debatt om ressursutnyttelse til matproduksjon i hele landet

Landbruksmessa i Balsfjord arrangerer møte der temaet er: «Hvordan skaffe handlingsrom for å produsere mat og utnytte ressursene i hele landet».

Norges bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag møter med henholdsvis 2. nestleder Brita Skallerud og leder Merete Furuberg. Flere politiske partier vil også være representert.

Alle ønskes velkommen til å delta på debatten.

Program for møtet finner du her: program 27.6.2015