Landbruk Nord

Deltidsavløser i Kåfjord

Landbruk Nord søker etter deltidsavløser til et gårdsbruk med kyr i Birtavarre, Kåfjord.
Arbeidet består i hovedsak av stell av fjøs, og noe diverse ute- og gårdsarbeid.

For mer informasjon om stillingen, se utlysning på NAV:

https://tjenester.nav.no/