Landbruk Nord

Demonstrasjon av kjedegraver og grøftespyler

 Demonstrasjonene  blir på følgende steder:

Torsdag 25. juni kl. 11.00 – ca 14.00 hos Olav Eggen på Bardujord

Fredag 26. juni kl. 11.00 – ca 14.00 hos Karl Halfdan Botngård i Sør-Lenangen

Lørdag 27. juni kl. 11.00 – ca 14.00 hos Odd-Bjørnar Myhre på Storsteinnes

Benytt muligheten til å få demonstrert siste nytt innen legging av drensrør og vedlikehold av drensgrøfter. Det kan bli lenge til neste gang denne muligheten byr seg i og med at dette er utstyr som ikke har lokal forhandler i Nord-Norge. Norsk Landbruksrådgiving har fått midler fra Fylkesmannen i Troms til å arrangere demonstrasjon av kjedegraver og grøftespyleutstyr. Ara Maskin AS i Aremark i Østfold stiller med utstyr og fagfolk på området.

Legging av drensrør er en arbeidskrevende operasjon som krever nøyaktighet i alle ledd dersom resultatet skal bli vellykket. Tradisjonelt graves grøftene med skuffegraver og rør og filtermasse legges manuelt. Jevn grøftebunn er en absolutt forutsetning for at resultatet skal bli bra og dette betyr at man må ha en mann i grøfta hele tiden. Skal arbeidet gå unna må det i tillegg være en person som håndterer filtermasse og rør. Kjedegraveren graver en 20 cm bred grøft, legger rør på jevn bunn og plasserer filtermassen i en operasjon. Resultatet blir godt så lenge arbeidet gjennomføres under riktige forhold.

Spyling av drensgrøftene er det mest kostnadseffektive tiltaket man kan gjennomføre for å få bedre effekt av systemet. Ved å legge til rette for lett tilgang til drensrørene vil et moderne utstyr med automatisk mating og opprulling av slange gå raskt unna. Dette er et utstyr som egner seg godt for samarbeid.

I tillegg til demonstrasjon av utstyr vil det bli lagt drensrør med påsydd filter på hvert av stedene. Landbruksrådgivingen er skeptisk til å anbefale omfattende bruk før man får prøvd dette ut under lokale forhold. Rørene vil bli fulgt opp over tid for å vurdere effekt. Spenningsmomentet ligger i om filtrene tettes eller ikke. Dersom det viser seg at de fungerer over tid vil man ha løst ett av de vanskeligste spørsmålene innen drenering som er valg av riktig filtermasse.

I tillegg til fagfolkene fra Ara Maskin AS som kjenner utstyret vil Are Johansen fra Norsk Landbruksrådgiving være med på demonstrasjonene. Han vil bidra med informasjon om valg av løsninger og vil kunne svare på spørsmål som dukker opp under veis.

Foreløpig program.

  • Åpning av markdagen. Arnulf Hole, Landbruk Nord.
  • Bakgrunn for programmet. Behov for grøfting og vedlikehold. Are Johansen, NLR-Lofoten
  • Introduksjon av utstyret. Ara Maskin.
  • Demonstrasjoner av utstyr. Ara Maskin.
  • Oppsummering og diskusjon.  Hvordan kan vi bruke det vi har sett videre i dette området.
  • Are Johansen/Arnulf Hole.

Vel møtt!