Landbruk Nord

Den norske geita er friskmeldt!

Norge har i dag én av verdens friskeste geitepopulasjoner. Fôrrettledning, sanering av geitesykdommen CAE og bevisst avlsarbeid har bidratt til at kvaliteten på den norske geitemelka de siste 10-15 årene er blitt dramatisk bedre.

De norske geit-bøndene har gjort en formidabel jobb!

På tide at de får mye igjen for jobben!