Landbruk Nord

Det er behov for øvergjødsling av gjennlegg og grønnforåkre

Det været vi har hatt i år har gitt behov for overgjødsling av grønnforåkre og gjennlegg. Særlig godt viser behovet seg i byggåkrene. Men grasgjennleggene trenger og en ekstra dose med næring.

Med de våte forholdene vi har hatt til nå er det to måter nitrogenet forsvinner fra marka på. På lettere jord vil en del av nitrogenet være vasket ut på grunn av all den nedbøren vi har hatt. På tyngre jord, og på dårlig drenert jord vil mye nedbør gi mere vann og mindre luft igjen i jorda. Det gjør at forholdene er lagt til rette for omdanning av nitrogenet til gass som forsvinner opp i lufta. Denne prosessen kalles denitrifikasjon.

I praksis betyr det at både på lett jord og spesielt tyngre jord er det behov for tilføresel av 15 -20 kg nitrogenrik gjødsel.

Ta ev kontakt med oss i Landbruk Nord om du lurer på noe rundt overgjødslinga.