Landbruk Nord

Direktesåmaskin – Et redskap når du skal reparere eng !?

Denne vinteren ligger det an til å bli en del overvintringsskader i deler av Troms. I den forbindelse har Landbruk Nord fått spørsmål om direktesåmaskin kan være et redskap å bruke i stedet for å ta alt arbeidet med pløying osv når man skal lage nytt gjenlegg.

Det finnes flere typer direktesåmaskiner fra forskjellige produsenter. Hovedsakelig finnes det to typer direktesåmaskiner. Den ene lager skjærer spor i enga, labber legger frø ned i sporet og jorda faller tilbake over frøene. En annen type har fresehjul som freser spor som frøet deretter legges i. På disse maskinene har fresehjulene vist seg å bli slitte etter en tids bruk og må skiftes ut. Det er viktig at kontakten mellom frø og jord blir god ellers blir spiringa dårlig. Mange modeller har derfor et pakkehjul bak på såmaskinen. Det gjøres uansett stadig forbedringer av disse maskinene.

Direktesåmaskiner er ikke så mye brukt i Troms og Finnmark, men det finnes noen som har prøvd forskjellige typer. Disse såmaskinene har vært brukt til å så mer grasfrø i eng og beite etter hvert som de ønska grasartene har gått ut. Gårdbrukere som har erfaringer med dette sier at resultatet blir best i eng som ikke er for tett, dvs  i 2-3 års eng. Noen bruker maskinen om høsten slik at frøet spirer neste vår. I Finnmark er det også gjort forsøk med direktesåmaskin, med samme resultat: at i gammel og tett eng blir det dårligst tilslag. En av grunnene til at spiringa i gammel eng blir dårlig, er at planterester i det øverste laget utvikler spirehemmende stoffer slik at nytt frø ikke spirer.

Et annet bruksområde for direktesåmaskin kan være på jord med mye stein. Dette kan jo være et alternativ der det er så mye stein i jorda at man kvier seg for å pløye, hvis ikke enga er for gammel og tett. Ta gjerne kontakt med Landbruk Nord om du har flere spørsmål. Ellers kan også maskinforhandlere svare på spørsmål om du lurer på om du dette er noe for deg.