Landbruk Nord

Dispensasjon for utkjøring av husdyrgjødsel etter 1 september i Balsfjord

Vi har søkt felles dinspensasjon for våre medlemmer i Balsfjord.

Rådmannen invilger dispensasjon og godkjenner at medlemmer i Landbruk Nord tilhørende i Balsfjord kommune sprer husdyrgjødsel på eng uten nedmolding/nedfeling frem til og med 30 september 2012. Les hele  dokumentet her.