Landbruk Nord

Dokumentasjon ferie/fritidstilskudd 2015

OBS!!!!   OBS!!!!   🙄

Har du «brukt opp» ferie/fritidstilskuddet for 2015? Alle utgifter må være dokumentert i 2015.

ABSOLUTT SISTE FRIST for innlevering av timelister som skal være med på dokumentasjon av ferie/fritidstilskuddet for 2015 er:  15.12.2015!

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

77 72 25 40 – Landbruk Nord

92 6570 84 – Kirsti Skog

46 62 87 15 – Anne-Kariin Staff