Landbruk Nord

Dokumentasjonskrav for landbruksbygg under 1000m2

Av Svein  

En del henvendelsePBL dokumentasjonskravr til oss tyder på at kravet plan- og bygningsloven stiller til dokumentasjon av landbruksbygg misforstås.

Oppføring av landbruksbygg under 1000 m2 skiller seg fra de større ved at de kan forestås av bonden selv. De over 1000m2 prosjekteres, omsøkes og utføres for bonden av foretak med ansvarsrett. (SAK 3., §3-2)

Alle landbruksbygg må imidlertid prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende lovkrav. Kravet til dokumentasjon gitt i plan- og bygningsloven inkludert.

Bygger du under 1000 m2 må du selv skaffe og kunne legge fram relevant dokumentasjon for ditt prosjekt. Bygger du over 1000 m2 skaffer de ansvarlige foretakene dokumentasjonen. Det samme gjelder om du bruker ansvarlige foretak i et prosjekt under 1000 m2.

All pliktig dokumentasjon skal kunne framlegges (bygningens stabilitet, sikkerhet mot sammenbrudd og ulykke, brann, materialegenskaper, energibruk, osv.)

Vi erfarer at de beste prosjektene har gode rutiner for raskt å avdekke lovkrav og fortløpende i prosessen samle dokumentasjon på hvordan disse oppfylles.

Dokumentasjonen er viktig for framtid vedlikehold og oppfølging av bygningen din.