Landbruk Nord

Du har mulighet til å overføre tilskudd ferie/fritid til Landbruk Nord

Dette en praktisk måte å gjøre rutinene med innbetaling mer effektiv når din(e)avløser(e) skal ha lønn.

Vi unngår jobb med purringer og  har økonomi til å forskuttere lønn når det er krise og behov for rask utlønning.

Overfør tilskuddet til kontonummer: 4710 04 06 892 og merk med ditt navn