Landbruk Nord

Dyretragedier – kan vi hindere det?

Mattilsynet:
Flere dyretragedier i husdyrbruket fikk i 2008 stor oppmerksomhet, både i landbruksnæringen, blant politikere og i pressen. Mattilsynet etablerte derfor en gruppe som skulle undersøke dyreverntragediene og vurdere hvilke eventuelle endringer og tiltak som skal til for å forhindre og forebygge nye tilfeller.

I Landbruk Nord's område har vi heldig vis vært forskånet for større tragedier. Men slikt kan  skje i vårt lokale område også. Ofte er det en mennesklige tragedie bak slike dyretragedier. Vi bør vel alle være litt på vakt, og ikke minst, være en god nabo og medmenneske.
Klikk HER for å se rapport fra MATTILSYNET om «FOREBYGGELSE AV DYRETRAGEDIER».