Landbruk Nord

Dyretragedier – Mennesklige tragedier – Hvor kan man få hjelp?

På bakgrunn av at det skjer 22 dyretragedier i gjennomsnitt pr. år i Norge, vil vi komme med noen opplysninger om hvordan man kan gå frem hvis det skulle være behov for hjelp i vårt nærområde. Klikk på «les mer».

Bak slike tragedier er det som oftes en mennesklig tragedie som utspiller seg først. Det kan være mange grunner til dette. Negativ stress ifm. stadig større krav til gården og gårdsdriften er en av årsakene. Videre er det økonomiske aspektret også en stor bekymringsfaktor, ulykker, brann, tap av dyr i utmark, samt sykdom og livssituasjon som kan utløse tragedier. Både for mennesker og dyr. Landbrukets HMS (LHMS) kan gi hjelp og svare på spørsmål den enkelte måtte ha. Hvordan dette kan gjøres finner du ved å klikke HER.

Adresse og telefon til vart LHMS-distriktskontor er:
Distriktsleder for Finnmark,  Troms og Nordland – Halle Arnes
Kontaktperson for samarbeidspartnere i Troms
E-post: halle.arnes@lhms.no
Adresse: Storgata 30, Postboks 305, 8901 Brønnøysund
Mobiltlf: 975 80 053 Kontortlf: 75 00 93 60 Faks: 75 00 93 70

I tillegg vil også familie og «nabohjelp» være en god løsning for mange. Landbruk Nord kan også være en formidler til hjelp dersom dette skulle være ønskelig. Det viktige er at vi tar ansvar, og ikke minst, tar vare på hverandre og våre dyr.