Landbruk Nord

Dyrkingsveileder – tidligpotet

Landbruk Nord har utviklet en dyrkingsveileder for tidligpotetsorten Solist.

Du finner veilederen her