Landbruk Nord

Egenmelding ved sykdom

Det har vært spørsmål om hvor egenmeldingen er å finne når avløsere blir syk. «Egenmelding ved sykdom» ligger nå under  «Avløsning» i venstre marg. Når du kommer til denne siden, ser du på siden «Skjema». Da finner du egenmeldingen.