Landbruk Nord

Ekstra inntekt? Vi trenger flere deltidsavløsere!

Landbruk Nord trenger flere deltidsavløsere til ferie/fritidsavløsninger, men også ved sykdom. Vi har også ledig stilling for de som ønsker å jobbe fast, i 100% stilling som ringavløser.Skulle DU være interessert, eller du vet om noen som ønsker jobb tar du/dere kontakt med undertegnede. Ring til Geir A. Larssen, telefon: 466 28 715 eller send en epost.

Vi har ledige deltidsstillinger over nesten hele Troms fylke. Fast jobb som ringavløser er ledig i Bardu og Nordreisa. Lønn etter tariff (LA) eller etter avtale. Utdanning, alder og erfaring legges til grunn. For ytterlig informasjon ring 466 28 715, eller send mail til geir.atle.larssen@landbruknord.no