Landbruk Nord

Endring i forskrift om tilskudd til avløsning ved barns sykdom

Fra 1.12023 er det endringer i forskriften som gjelder tilskudd til avløsing ved barns sykdom.

Paragraf 6 i forskriften gir nå mulighet for refusjon av utgifter hvis du må være hjemme med sykt barn og det finnes dokumentasjon (legeerklæring) på dette. Dette tilskuddet kan gis til og med kalenderåret barnet fyller 12 år.

Det er fremdeles mulighet for å få refusjon av utgifter når du følger barn til sykehus/spesialist. Her trenger du innkallingen til timen som dokumentasjon.

Det kan totalt gis tilskudd for inntil 20 dager per år for hver av foreldrene. For enslige foreldre er det inntil 40 dager per år.

Hvis du har barn med kronisk/langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan du få refusjon av utgifter til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om ordningen

Se link for mer informasjon:

https://www.tilskudd ved sykdom hos barn