Landbruk Nord

Endring i Landbruk Nord fra 1.1.2018

Mandag 25.september 2017 mottok Landbruk Nord oppsigelse av medlemskapet i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) med virking fra 1.1.2018.

Dette fører til at Landbruk Nord ikke får de økonomiske tilskuddene fra staten som utbetales fra NLR (rammetilskudd) for å drifte rådgivnings- og planavdelingen.

Styret har gått inn for at det fortsatt skal være et rådgivningstilbud i Landbruk Nord. I hovedsak vil rådgivningstilbudet bestå av gjødslingsplanlegging og jordprøvetaking.

Det vil ikke lenger være byggeteknisk planlegging i Landbruk Nords regi.

Rekruttering/avløsning, lønn, klauvskjæring og det øvrige tilbudet vil være som før.

Ta kontakt med oss på tlf. 77 72 25 40 dersom du har spørsmål.