Landbruk Nord

Endringer i tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv: Satsene øker fra
1. januar 2011.
Maksimal sats øker fra
kr 1.200,- til kr. 1.250,-

Les mer her