Landbruk Nord

Enighet om å jobbe for to spor i landbruksutdanningen

Norges Bondelag, Norske landbrukstjenester (NLT) og NHO Mat og Drikke er enige om å jobbe videre med muligheten for å ha to spor i landbruksutdanningen; en fagutdanning med læretid i bedrift og en treårig agronomutdanning i skole.

https://www.nhomd.no/politikk/kompetanse-og-utdanning/2019/enighet-om-a-jobbe-for-to-spor-i-landbruksutdanningen/