Enkle bygg til fôring av utegangere

Antall husdyr som går ute utover beitesesongen øker, og behovet for gode løsninger til fôring og oppsamling av gjødsel fra utearealer der dyra oppholder seg, øker. Kommuner i Hedmark har gjennom et prosjekt utarbeidet forslag på fôringsplasser der også gjødsla kan samles opp.

Les nettrapport, med planer og tegninger på Ringsaker kommune sine nettsider.