Landbruk Nord

Er du bær og/eller grønnsaksprodusent i Troms?

Tromsøysund produsentlag inviterer til nettverksmøte for gamle og nye grønnsaks- og bærprodusenter på Haraldvollen 15-16 mars 2014

For mer informasjon og påmelding: se her