Landbruk Nord

Evalueringsmøte i Radiobjelleprosjektet

Landbruk Nord arrangerer evalueringsmøte i radiobjelleprosjektet torsdag 31. oktober kl 10.30 på hovedkontoret i Storsteinnes

Formål: Diskutere erfaringer etter beitesesongen 2013

– Svarer radiobjellene til forventningene?

– Hva kan gjres bedre?

– Nye ting når det gjelder teknologi/produktutvikling v/ Telespor

– Interesse blant sauebøndene for å leie radiobjeller?

– Svarer bjellene til forventningene i rovdyrutsatte områder?

– Evt

 

Representant fra Fylkesmannen er tilstede på dette møtet

Enkel servering

 

Vel møtt!