Landbruk Nord

Fagdag – levende matjord


Arrangementdetaljer


Tema for dagen blir: Mikroliv i jorda, jordpakking – måling, struktur, demonstrasjon av infiltrasjonsmåling mm.