Landbruk Nord

Næringsutvikling på gården – første samling


Arrangementdetaljer

  • Date:

NUG er et utviklingsprogram for bønder som ønsker å gjøre noe aktivt for å utvikle egen gård.

Å følge NUG programmet vil være aktuelt om du tenker på å:

Utvide eksisterende produksjon

Endre eksisterende produksjon, f.eks omlegging til økologisk produksjon, samdrift

Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering.

Ny næringsvirksomhet, f.eks utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteoppdrett, gårdsbutikk, besøksgård, energiproduksjon..

Utviklingsprogrammet er delt i tre faser:

Avklaringsfase

Kursfase – 5 samlinger a  2 dager

Prosjektgjennomføring