Landbruk Nord

Informasjonsmøte


Arrangementdetaljer


Hva tenker du om gården i framtiden?
Er det grunnlag for å gjøre ting litt bedre eller på andre måter? Gir gården den avkasting den bør, slik at gården bidrar positivt inn i familieøkonomien?

Landbruk Nord skal kjøre i gang kursserien Næringsutvikling på gården. Kurset vil gå over 5 samlinger i løpet av høsten/vinteren 2015/2016.

Målet med kurset er å gi deg en helhetsforståelse for hvordan DU kan utvikle gården din.

Ta kontakt med oss for mer info: 77 72 25 40!