Landbruk Nord

Fagbrev som agronom eller gartner

Nordland og Finnmark er to av fem fylker som er valgt ut som pilotfylker for nytt utdanningstilbud for fagbrev innen agronom og gartner.

Forsøksordninga går ut på at agronom og gartner-utdanningen skal bli mer likestilt annen yrkesfaglig utdanning. Det blir lagt opp til 2 års skolegang og 2 år praksis og at du etter disse 4 årene får fagbrev som agronom eller gartner. (ikke vitnemål som nå)

Her er en bra informasjonsvideo om ordninga – for deg som kan tenke deg et fagbrev – eller som er bonde!: https://www.facebook.com/Melsom.vgs