Landbruk Nord

Fagbrev som agronom – vil det gi økt rekruttering?

I Stortingsmeldingen «Velkommen til bords» fra Regjeringen Stoltenberg (2011) ble det foreslått ulike tiltak med tanke på å øke rekrutteringen til landbruket.

Ett av de foreslåtte tiltakene var å igangsette en forsøksordning med et lærlingeløp som fører fram til fagbrev som agronom og gartner. Forsøket ble igangsatt i fem fylkeskommuner inneværende skoleår, og vil pågå til og med skoleåret 2019/2020. En evaluering av forsøket vil foreligge høsten 2020.

Les mer om forsøksordningen her