Landbruk Nord

Fagdag – Grovfôr

Fagdager – Grovfôr

Fagdagene som tidligere var annonsert i mars, blir arrangert i november.

Tema: Grovfôrkvalitet, høsteutstyr og økonomi.

Åshild Randby er forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU, og ledet i 2005-2009 et 5-årig storprosjekt ”Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og melkeproduksjon”. Hovedformålet med dette prosjektet var å ”Finne ut hvordan en med godt økonomisk utbytte kan utnytte grovfôr med høg potensiell næringsverdi i kjøtt- og melkeproduksjonen uten at det går på bekostning av dyras helse og velferd og viktige miljømål for norsk landbruksproduksjon”.

Sammen med Åshild Randby kommer Egil Prestløkken som har vært involvert i samme prosjekt. Han er ansatt ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU.  I tillegg kommer Sverre Heggset som er rådgiver i maskinteknikk, grovfôr, i Landbruk Nordvest.

 

Møtene arrangeres:

Tirsdag 18. november på Haraldvollen i Målselv.

Onsdag 19. november på Senter for Nordlige Folk i Manndalen i Kåfjord.

Kl 10.30 – ca 14.30 begge steder!

 

Er du interessert i å produsere godt, eget grovfôr, bør du absolutt ta turen til Haraldvollen eller Manndalen! Dette blir faglig inspirerende!

Det blir en egenandel på kr 250,-, som blant annet skal dekke lunsj. Vi vil derfor gjerne ha påmelding!

Påmelding til Hilde Nøstvik på tlf: 77 72 25 40 eller e-post: hilde.nostvik@landbruknord.no

Alle er hjertelig velkommen!