Landbruk Nord

Fagdag om bær og grønnsaker

Målselv kommune og Landbruk Nord SA  inviter til Fagdag om bær og grønnsaker på Haraldvollen i Målselv torsdag 21. november.

Program

10:00 Kaffe og velkommen v. Landbruksavdelingen Målselv kommune10:10 Grønns(m)ak prosjektet v. prosjektleder Inger Andreassen, Interkommunalt landbruksforum i Midt-Troms

10:50 Erfaring med deltakelse i prosjektet v. gårdbruker fra Målselv

11:00 Grønnsaksdyrking i Midt-Troms v. Natalia Nemytova, Landbruk Nord

11:30 Erfaring med dyrking av grønnsaker i Midt-Troms v. gårdbrukere fra Målselv

12:00 Lunchpause

12:45 Forts. grønnsaksdyrking i Midt-Troms v. Kristin Sørensen, Landbruk Nord

13:10 Kaffepause 13:20 Bærproduksjon i Nord-Norge v. Ingrid Myrstad, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

13:50 Erfaring med dyrking av bær i Nord v. dyrkere i Midt-Troms

14:10 Oppsummering og veien videre

14:30 Slutt og vel hjem

 

Egenandel må beregnes.

Det serveres varm mat til lunch og noe å bite i til kaffen.

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Påmelding på e-post Ketil.lyster@malselv.kommune.no innen 14 november.

Bilder fra demofelt med grønsaker på Grundnes