Landbruk Nord

Fagdag om juridiske spørsmål m.m som er knyttet til beitebruk.

 

Troms landbruksfaglige senter på Gibostad inviterer på vegne av Fylkesmannen i Troms til fagdag om juridiske spørsmål m.m som er knyttet til beitebruk. Temaet har mange sider og er meget aktuelt både for landbruksnæringa og andre interesserte.

Sted: Kunnskapsparken på Finnsnes

Tid: Tirsdag 18. november 2014 kl 10:30-15:15

For mer informasjon klikk denne linken: www.beitebruk.no