Landbruk Nord

Fagdag om Landbruksbygg

Torsdag 25.juni kl 10.00 til 15.00 er det fagdag om Landbruksbygg i Balsfjord Rådhus. Mulighetene er mange for de som ønsker å utvikle gården sin i dag. Denne dagen skal gi deg som gårdbruker en smak av det som er mulig.

Til denne dagen har vi fått flere dyktige foredragsholdere som vi er glad for å presentere:

  • Osvald Rafaelsen har et flott gårdsbruk med melkeproduksjon på Rødberg i Skånland kommune. Han har bygd et eget fjøs for ungdyr og kjøtt produksjon. Han har gjennomført byggeprosessen på en veldig ryddig og god måte.
  • Bones Samdrift er referansebruk i Landbruksbygg i Arktis. De har bygd et meget utradisjonelt bygg med flere spennende løsninger.
  • Per Olav Sjølberg er fagkoordinator på landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgivning. Han har bagrunn som planlegger hos Fylkesmannen i Sør -Trøndelag, og han er en svært inpirerende foredragsholder. Han har også vært med å jobbe frem folkefjøsprosjektet.
  • Roger Østvik er ingeniør i Landbruk Nord. Roger har lang erfaring både fra byggeplass og som ingeniør hos Fylkesmannen i Troms. Gårdbrukere gir svært gode tilbakemeling på den jobben som Roger gjør for å få realisert byggeprosjekter i Troms.
  • Per Yngve Birkely er produksjonrådgiver for TINE med stor interesse for landbruksbygg. Han er en frisk Finnmarking som vil kunne gi mange gode råd og innspill til deg som skal bygge!

Det vil bli enkel servering.

Velkommen til en lærerrik dag!