Landbruk Nord

Fagdag på Storsteinnes – Levende matjord

Er du interessert i jorda og hvordan mikrolivet trives, da må du ta deg tid til å komme på fagdag på Storsteinnes 21. august. Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Buskerud, er prosjektleder i Levende Matjord-prosjektet og har mye nyttig å dele med oss!

Fagdag torsdag 21. august på Storsteinnes kl 10.30 til ca 14.30 

Tema for dagen blir: Mikroliv i jorda, jordpakking – måling, struktur, demonstrasjon av infiltrasjonsmåling mm. Sett av dagen til nyttig fagdag! Oppmøte på Landbruk Nords lokaler, deretter skal vi ut på et jorde i nærheten.

Enkel servering. Og alle velkommen!