Landbruk Nord

Fagdag – sauefjøs

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fagdag om sauefjøs.

Invitasjonen til fagdagen finner du her