Landbruk Nord

Fagdagene i grovfôr blir utsatt!

De oppsatte fagdagene i grovfôr i Målselv og Manndalen (11. og 12. mars) blir dessverre utsatt. Grunnen er kollisjon med Årsmøtet i Bondelaget i Troms.

Vi skulle selvfølgelig gjerne kjørt dagene som planlagt, men etter en vurdering har vi kommet fram til at vi utsetter dagene.  Foreløpig er det ikke satt nye datoer. Dette er litt avhengig av når de tre foreleserne får tid. Det kommer mer informasjon når nye datoer er satt. Vi beklager så mye, men håper likevel at så mange som mulig vil komme på et annet tidspunkt!