Landbruk Nord

Fagdager i Fortørking, grovfôrkvalitet og fôring

Fagdagene i Målselv og Kåfjord nærmer seg!

Vi minner om fagdagene som går av stabelen på

Haraldvollen, Målselv, tirsdag 18. november

Senter for Nordlige folk, Manndalen, onsdag 19. november

Dagene starter kl 10.30, og vi holder på til 14.30 på Haraldvollen, og ca kl 14.00 i Manndalen.

Hit kommer altså Åshild Randby, Egil Prestløkken og Sverre Heggset.

Åshild Randby er forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU, og ledet i 2005-2009 et 5-årig storprosjekt ”Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og melkeproduksjon”. Hovedformålet med dette prosjektet var å ”Finne ut hvordan en med godt økonomisk utbytte kan utnytte grovfôr med høg potensiell næringsverdi i kjøtt- og melkeproduksjonen uten at det går på bekostning av dyras helse og velferd og viktige miljømål for norsk landbruksproduksjon”.

Sammen med Åshild Randby kommer Egil Prestløkken som har vært involvert i samme prosjekt. Han er ansatt ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU.  I tillegg kommer Sverre Heggset som er rådgiver i maskinteknikk, grovfôr, i Landbruk Nordvest. Han har jobbet mye med grashøsting med vekt på høstelinjer og fôrkvalitet og økonomi. I tillegg vet han mye om ensilering og teknikk, jordpakking og valg av hjulutrustning, samt fornying og reparering av eng.

Til sammen er dette tre personer som vet det meste om disse temaene, så her er det bare å melde seg på!

Det serveres lunsj, og derfor ønsker vi påmelding til Hilde Nøstvik, tlf 464 72805 eller e-post; hilde.nostvik@landbruknord.no

Egenandel 250 kr.

Velkommen til alle!