Landbruk Nord

Fagdager i grovfôr,

Vi arrangerer FAGDAGER I GROVFÔR.

Dette skjer 11. mars på Haraldvollen i Målselv og  12. mars i Manndalen i Kåfjord. Temaene blir fortørking, grovfôrkvalitet og fôring. Sett av dagen til å møte noen av de fremste fagpersonene på området!

Åshild Randby er forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU (tidligere UMB). I 2005 til 2009 ledet hun et 5-årig prosjekt: «Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt og melkeproduksjon». Hovedformålet med dette prosjektet var blant annet å finne ut hvordan en med godt økonomisk utbytte kan utnytte grovfôr med høg potensiell næringsverdi i kjøtt- og mjølkeproduksjonen, uten at det går på bekostning av dyras helse og velferd. Følg linken under dersom du ønsker nærmere beskrivelse av prosjektet: 

http://www.umb.no/soek/?string=mer%20og%20bedre%20grovfôr%20i%20norsk Resultatene i prosjektet er så interessant at vi har invitert Åshild Taksdal Randby nordover. I tillegg kommer Egil Prestløkken, (NMBU) som har vært involvert i fôringsforsøkene i prosjektet. Sverre Heggset fra Norsk Landbruksrådgiving kommer også. Han tar for seg fortørkingsteknikk og -utstyr. 

 Tid og sted:

Tirsdag 11. mars kl. 10.30: Haraldvollen i Målselv

Onsdag 12. mars kl. 10.30: Senter for Nordlige Folk, Manndalen i Kåfjord 

Nærmere program kommer!

Vi regner med å være ferdige ca kl. 14.30. 

Det serveres lunsj begge stedene. 

Påmelding på telefon 453 95740 (Arnulf), 454 86630 (Ellen),

eller til hovedkontoret,  777 22540.

Dette for å kunne beregne lunsj!

Egenandel kr 300,- som skal dekke mat og lokaleleie. 

Alle er hjertelig velkommen!