Landbruk Nord

Fagmøte «Grønnsaker»

Landbruk Nord inviterer fagpersoner, produsenter og alle hageinteresserte til fagmøte «Grønnsaker»

10 oktober på  møterom på kommunehuset i Storfjord i Hatteng.

Kl. 11:00.

 

Program:

 

  • Landbruk Nord har anlagt et demofelt med ulike grønnsaksorter hor Kristen Are Figenschau.
  •  

Erfaringer fra vekstsesongen.  Sortsvalg

 

  • Gjødsling til ulike grønsaksarter,
  •  

 

  • Ugras og  Plantevern.
  •  

 

Smaksprøver av grønnsaker fra feltet

 

Kaffe og noe bite i.

 

Velkommen!

Noen hoder med knutekål