Landbruk Nord

Fagmøte i potet

19. april 2017 kl 11.30- 15.30, Kunnskapsparken, Finnsnes

Veibeskrivelse til møtelokalet i Kunnskapsparken:

Gå inn i biblioteket i 1. etg. Ta trappa opp til 2. etg. Gå rett vest, møtelokalet på venstre side.

Program

Kl 11.30 Velkommen!

Vi starter med lunsj fra Kafè Okaza, i møtelokalet

Kl. 12.15 Gjødsling til potet

Med hovedfokus på Polysulphate og bladgjødsling

Yara, v/Jan-Eivind Kvam-Andersen

Se artikkel om Polysulphate i Gjødselaktuelt nr 1/2017 side 42, eller på nett: www.yara.no

Kl. 13.15 Kaffepause

Kl. 13.30 Planteanalyser – hjelpemiddel for gjødsling i vekstsesongen

Blant annet med resultater fra Nitratprosjektet 2014-2017 v/Siri Abrahamsen, NLR Viken (Videokonferanse)

Se også foredrag av Siri Abrahamsen fra Potet 2017 på Hamar i år, på Fagforum potet:

https://potet.nlr.no/media/2872447/planteanalyser_potet2017.pdf

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 14.45 Resultater fra felt med utenlandske potetsorter 2016 v/Kristin Sørensen

Kl. 15.15 Oppsummering og vel hjem!

Kontaktperson: Kristin Sørensen, tlf: 992 99 460 / e-post: kristin@tromspotet.no

Påmelding til Kristin innen 16. april 

Deltakeravgift: kr 300,- faktureres i etterkant

Arr.: NLR Nordland og Produsentorganisasjonen OTTAR, med støtte fra Troms fylkeskommune